Bosveld Jagters- en Wildbewaringvereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters- en Wildbewaringsvereniging
Belangrike inligting vir Jagters
 

Laai assseblief die PDF leêr onderaan hierdie bladsy af  (daar is 'n Afrikaanse en engelse weergawe van die brief) en druk 'n paar kopieë daarvan uit om met jou saam te neem as jy weer gaan jag. Hierdie toestemmingsbrief kan dan deur die Plaaseienaar ingevul en geteken word en dien as bewysstuk vir 'n aktiwiteit wat BJV einde November jaarliks moet voorlê aan die Vuurwapen Registrateur vir jou kwalifisering as Toegewyde Jagter.

Dit is elke jagter se plig om die jagwette van veral sy provinsie te ken en te weet wat mag en mag ek nie doen nie - watter wildsoorte of wilde diere mag onder watter omstandighede gejag word en wanneer moet ek permitte bekom en wanneer nie. In die onderstaande PDF leêr is 'n samevatting van die jagwette van die Limpopo provinsie, met dank aan Johan van Wyk van Blouberg Natuurreservaat wat dit vir ons saamgestel het. Sien ook die voorgestelde wysigingswetsontwerp oor Natuurbewaring op die CHASA webwerf by http://www.chasa.co.za/huntinglegis.htm NUUT! Laai asseblief die PDF leêr af oor nuwe bedreigde spesies en bestudeer dit : let veral daarop dat die swartwildebees, rietbok en Sharpe's grysbok (tropiese grysbok) nou ook op die bedreigde spesie lys is en jy daarom nou spesiale permitte benodig om hierdie spesies te jag.

FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV