Bosveld Jagters en Wildbewaring vereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Kursus
. Kursus Aangebied / Course Presented
. All
DueDate 2021-01-01
 

Hierdie is vir Instrukteurs wat ENIGE BJV of CHASA kursus op ons KURSUS lys aangebied het. Elke module op 'n kursus of jag saam met 'n JNR op JNR 2 tel as 'n aktiwiteit.


Sit die hoeveelheid modules / jagte in per Instrukteur by die "SCORE" funksie in asb.

 

Hierdie aktiwitiet MOET tesame met elke opleidings geleentheid se aktiwiteit (KURSUS) gevoeg word.

This is for Instructors who have presented ANY BHA or CHASA course on our COURSE list. Each module on a course or hunt with a JNR on JNR 2 counts as an activity.


Please enter the number of modules / training hunts per Instructor at the "SCORE" function.

This activitiy MUST be added to every COURSE (KURSUS) presented

Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV