Lees asb die onderstaande verkorte weergawe van die vier dissiplines wat BJV deur CHASA se affiliasie met NRA aanbied


Please read the abridged version below of the four disciplines offered by BJV through CHASA's affiliation with NRA