Daar word van tyd tot tyd Spoorsnykursusse aangebied. Hierdie kursusse word slegs gehou wanneer daar 'n behoefte bestaan by lede vir so 'n kursus, en nie op gereelde grondslag nie. Skakel die Hoof Opleidingsbeampte van Uitvoerend.

Die kursus wat aangebied word deur kundige en ervare spoorsnyers en bestaan uit beide prakties en teorie en word so aangebied om die maksimum te leer en te ervaar wat in die veld gebeur ten opsigte van spore en tekens wat die jagter in die veld kan tee kom. Hul jare lange ervaring spreek boekdele en die kennis wat oorgedra word is van onskatbare waarde. Dis net hier waar ons leer dat die spoor op die grond die spreekwoordelike punt van die ysberg is en maar net die begin en eerste teken is wat die boek van spoorsny oopmaak.


Die kursus word onder die volgende punte aangebied

1.       oorsprong van spore

2.     die wet en spore

3.     ekologie en spore

4.     die moeilikheids graad van spoorsny

5.     eienskappe van `n goeie spoorsnyer

6.     spoor identifikasie en onderskeid

Tracking courses are offered from time to time. These courses are held only when there is a need among members for such a course, and not on a regular basis. Contact the Chief Training Officer of Executive.

The course is offered by knowledgeable and experienced trackers and consists of both practical and theory and is thus presented to learn and experience the maximum that is happening in the field in terms of tracks and signs that the hunter may encounter in the field. Their years of experience speak volumes and the knowledge imparted is invaluable. It is only here that we learn that the track on the ground is the proverbial point of the iceberg and is only the beginning and first sign that opens the book of track cutting.


The course is presented under the following points

1. origin of traces

2. the law and traces

3. ecology and tracks

4. the degree of difficulty of tracking

5. characteristics of a good tracker

6. trace identification and distinction