UITVOERENDE AJV

9 September 2023

Die President is herverkies vir die 2023 2025 termyn.

Baie geluk en dankie aan Johan Kapp

Vise-Presidente word jaarliks op die BJV Bosberaad aangewys.

 

Huidige Vise-Presidente:

Ander le Grange (Heel regs)

Jan van Blerk (Inlas)

Vanweë die vakatures wat ontstaan het is die volgende lede as Vise-Presidente geko-opteer:

Nico Wepener (Heel links)

Pieter Wentsel (tweede van regs)